Participatie ontwikkeling Winkelcentrum Etten-Leur

Etten-Leur is volop in beweging. De nieuwe omgevingsvisie is in de maak zodat de stad met de tijd mee kan gaan en Etten-Leur voor jong en oud een heerlijke plek blijft om te wonen, te werken en te groeien. Zo wordt ook het winkelcentrum van Etten-Leur in de komende jaren opnieuw ontwikkeld. Dat is nodig. Het winkelcentrum is gedateerd, maar is wel goed voor 9% van het aantal arbeidsplaatsen in Etten-Leur. En bij een stad in ontwikkeling hoort een dynamisch stadshart. Een plek waar je wilt wonen, werken, winkelen, ontmoeten en beleven.

Hier lees je over de plannen en heb je de gelegenheid om mee te praten.

Zo wordt het nieuwe winkelcentrum echt van de stad. Ideeën of vragen? Stuur ons een mail!


Tijd voor een opknapbeurt 

 

Het huidige gebouw dateert uit 1964. Na een renovatie in 1995 telt het nu 74 huurders die met name mode- en luxeproducten aanbieden op een oppervlakte van ruim 23.000m² verdeeld over de begane grond en een 1e verdiepingsvloer. De nieuwe eigenaar, Unifore, staat te popelen om deze locatie, met zijn ruime verzorgingsgebied en voldoende parkeerplaatsen in de openbare parkeergarage klaar te stomen voor de toekomst. En dit gaat het beste als het nieuwe plan samen met de huurders, de bewoners en de rest van de omgeving wordt gemaakt. 
Projectontwikkelaar RED-O en OPL architecten buigen zich samen met alle belanghebbenden over deze herontwikkelingsopgave waarin een aantal onderwerpen in ieder geval aan bod komen:

1) het inkrimpen van winkelmeters op met name de 1e verdieping en het herinrichten van winkelinvulling op de begane grond;

2) het toevoegen van een diversiteit aan woningbouw met een gepaste aansluiting in hoogte en afstand op de omgeving;

3) een aansluiting zoeken bij de openbare parkeergarage, waarbij optimalisatie van bezetting en opbrengsten met diverse vormen van vervoer aan bod moet komen. 


 Belangrijk om te weten is dat er momenteel nog niks vast staat. Dus dit is het moment om jouw ideeën te delen.


Ideeën of vragen? Stuur ons een mail!Direct betrokkenen

Alle direct betrokkenen zoals de huidige huurders, de andere ondernemers in het stadshart en de omwonenden krijgen een persoonlijke uitnodiging voor een serie gesprekken. Zij worden meegenomen in het ontwerpproces waarin volop ruimte is voor inbreng uit de buurt. De gesprekken worden geleid door Pien Rosmalen (buurtparticipatie). 

De eerste (online) gespreksronde was op 11, 12 en 13 januari 2022. De tweede ronde op 9 en 10 mei. Er is toen een hoofdvoorstel gedaan die met de deelnemers is besproken. Van alle gesprekken zijn de verslagen op deze site te vinden. Zo verloopt het proces transparant.


Overige geïnteresseerden

Alle andere geïnteresseerde Etten-Leurenaren, waaronder ook maatschappelijke organisaties, waren op 12 januari uitgenodigd voor een speciale online sessie waar ze hun wensen en ideeën voor een eigentijds winkelcentrum hebben gedeeld. Ook zij worden per mail uitgenodigd voor de vervolgsessies. U kunt zich via deze website aanmelden voor meer informatie of als u ook een bijeenkomst wilt bijwonen.

 


Schetsen en impressies

De startnotitie die de gemeente Etten-Leur heeft goedgekeurd, bevat onderstaande schets. Hierop zie je de uitgangspunten waarmee de projectontwikkelaar en de architect met de omgeving in gesprek zijn gegaan. Het gaat over het gebied tussen de rode lijnen. Deze handmatige tekening is inmiddels in samenspraak met de buurt en de ondernemers uitgegroeid tot een hoofdvoorstel. In twee impressies krijg je hier een beeld van de uitstraling van het nieuwe winkelcentrum en het wonen op het toekomstige winkelcentrum. In een derde gespreksronde hopen we dit samen te kunnen afronden tot een participatieplan dat kan worden voorgelegd aan de gemeenteraad. Het laatste nieuws vond je altijd onder het kopje 'nieuws'.

 

Tijdens de participatiemomenten kunnen belanghebbenden meedenken over het ontwerp. 

  • Participatieschets (handmatige tekening)
  • Winkelcentrum Etten-Leur. Impressie nieuwe passage door OPL Architecten
  • Winkelcentrum Etten-Leur Impressie planoverzicht door OPL Architecten